+84 982 73 05 06/ +84 968616449/ +84 977136286
Hotel

Hotel

5 Stars

 

44B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hoan Kiem District - Opera House, Hanoi, Vietnam
Hotel Area: Hoan Kiem District - Opera House
Number of rooms: 306
Price tour: 200 USD 190 USD
3 Stars

184 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, Việt Nam

Price tour: 250 USD 210 USD
5 Stars

184 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, Việt Nam

Price tour: 200 USD 190 USD
2 Stars

184 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, Việt Nam

Price tour: 200 USD 190 USD
3 Stars

184 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, Việt Nam

Price tour: 200 USD 190 USD
4 Stars

184 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, Việt Nam